EmailTwitterFacebookLinkedIn

Een idee? Doen!

Wij zijn trots op onze stad, onze inwoners en onze ondernemers. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij je met hen verbonden voelt. Zodat je weet waarom en voor wie je het doet. 

Voor ons zijn persoonlijkheid en betrokkenheid belangrijker dan opleiding en ervaring. Het gaat om initiatief en actie. Een idee? Doen!

 

 

 

 

Coördinator vergunningen, toezicht en handhaving

Een sleutelfunctie rondom ontwikkelingen, dat houdt in:

- het team van plantoetsers en bouwinspecteurs coördineren;

- het voortouw nemen bij het inspelen op nieuwe wet- en regelgeving en grote bouwopgaven, zoals het Alkmaars Kanaal;   

- het bestuur adviseren over complexe bouw- en handhavingsdossiers; 

- zorgen voor het opstellen en realiseren van beleids- en uitvoeringsplannen;

- een actieve rol spelen in de ontwikkeling van de unit Leefgebied en het team.

Wanneer is dit nou iets voor mij?

Je bent dol op nieuwe ontwikkelingen zowel in een centrumstad als in het buitengebied. Jij weet als geen ander dat je samen meer bereikt dan alleen en weet daardoor je collega’s te enthousiasmeren en te betrekken. Zo’n 17 vakspecialisten werken met toewijding en plezier samen met jou aan de huidige opgaven en aan de komende veranderingen. We vinden het belangrijk dat je wilt blijven ontwikkelen; daarvoor zijn er veel opleidingsmogelijkheden. 

Oké! En wanneer ben ik een geschikte kandidaat?

Jij bent bekend met vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarbij ken jij ook de nieuwe Omgevingswet, het Omgevingsrecht en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Je kunt mensen en thema’s verbinden. Verder pas je met gemak je stijl aan van adviseren tot helpen en beslissen. Ook ervaar je plezier in het schrijven van bestuurlijke nota’s en werk je resultaatgericht.

Echt iets voor jou? Laat van je horen. 

Meer weten?

Interne procedure

Externe procedure

Over de selectieprocedure

Wil je meer weten over onze selectieprocedure?